Home » Vragen aan College aangaande WMO Taxi

Vragen aan College aangaande WMO Taxi

Enige tijd geleden hebben wij een brief van een helders taxibedrijf voorbij zien komen. Dit taxibedrijf voert sinds 2020 tot volle tevredenheid van de klanten ook het WMO vervoer uit. Nu is er een nieuwe aanbesteding geweest en blijkt dat dit taxibedrijf niet wordt toegelaten, omdat zij volgens het ambtelijk apparaat niet aan de uren norm kan voldoen. In de aanbesteding vraagt men om een beschikbaarheid van 122 uur per week. Bij zijn inschrijving heeft het taxibedrijf verschillende mogelijkheden
aangegeven hoe zij die zou kunnen invullen. Door de coronacrisis heeft ook de taxibranche het heel zwaar en daar waar we proberen om onze Helderse ondernemers te ondersteunen waar mogelijk, lijkt hier het tegendeel aan de hand te zijn.
Vragen: Schriftelijke vragen SPDH over WMO taxi