Home » Vragen aan College aangaande huisvesting DnoDoen

Vragen aan College aangaande huisvesting DnoDoen

Wij hebben met elkaar afspraken gemaakt m.b.t. de huisvesting van kwetsbare mensen binnen de wijken. Omdat wij graag de vinger aan de pols houden om e.e.a. te kunnen bewaken hebben wij wat meer informatie nodig. Op 15 december jl. hebben wij via de mail de vraag gesteld of het klopt dat dnoDoen het pand Spoorgracht 41- 42 aan wil kopen dan wel wil gaan huren. Omdat wij tot op heden nog geen antwoord hebben mogen ontvangen hebben wij hierbij de volgende vragen voor u. Wij hebben de vragen veralgemeniseerd zodat er geen probleem kan zijn met de beantwoording in het kader van de wet op de privacy.

Vragen: DNO doen