Home » Vraag om instelling Nood-, Ondersteunings- en Stimulerings (NOS)-fonds

Vraag om instelling Nood-, Ondersteunings- en Stimulerings (NOS)-fonds

De gehele raad verzoekt het college van B&W om instelling van een Noodfonds om lokaal slagvaardige maatregelen te kunnen treffen als reactie op de negatieve financiële en maatschappelijke gevolgen van de corona-crisis voor de Helderse gemeenschap. Het moet aansluiten bij regelingen vanuit het Rijk en de Provincie en moet zorgen dat we zo snel als mogelijk weer de vaart in de lokale economie krijgen. Dat is goed voor iedere inwoner.

Lees HIER het verzoek