Home » Stadspartij Den Helder vraagt informatie over afgewezen aanvragen voor Helders corona steunfonds.

Stadspartij Den Helder vraagt informatie over afgewezen aanvragen voor Helders corona steunfonds.

Wij willen breder worden geïnformeerd door het College van B&W over aanvragen uit het Helderse steunfonds, die door u zijn afgewezen. Als dit overzicht vertrouwelijk is, dan willen wij hierover graag als zodanig geïnformeerd worden.

Schriftelijk vragen SPDH om betere informatie over afgewezen coronasteun aan ondernemers