Delen met iemand


Submit

Stadspartij Den Helder vraagt informatie over afgewezen aanvragen voor Helders corona steunfonds.

Wij willen breder worden geïnformeerd door het College van B&W over aanvragen uit het Helderse steunfonds, die door u zijn afgewezen. Als dit overzicht vertrouwelijk is, dan willen wij hierover graag als zodanig geïnformeerd worden.

Schriftelijk vragen SPDH om betere informatie over afgewezen coronasteun aan ondernemers