Home » Stadhuis op Willemsoord

Stadhuis op Willemsoord

Bestemmingsplannen worden vastgesteld middels besluitvormingstraject binnen de gemeenteraad  en de benodigde inspraakronde, zo ook het bestemmingsplan Willemsoord.

Na een discussie van zo’n kleine 25 jaar heeft een overgrote meerderheid in de gemeenteraad de knoop doorgehakt. Het stadhuis komt in gebouw 66 en 72 op Willemsoord. Anders dan dat deze oppositiepartijen u willen doen laten geloven, past een stadhuis netjes binnen het vigerende bestemmingsplan. Het is natuurlijk ook niet waar dat Willemsoord nooit in beeld is geweest als mogelijke optie voor de bouw van een stadhuis, in tegendeel zou ik zeggen. Er zijn de afgelopen jaren diverse opties geweest voor een stadhuis op Willemsoord, maar die plannen hebben het niet gehaald.

Waarom komen deze oppositiepartijen juist nu, een jaar nadat het besluit is genomen, met dit initiatiefvoorstel? De enige reden die ik daar voor zou kunnen bedenken, maar dat zullen zij natuurlijk nooit toegeven, is dat deze oppositiepartijen het stadhuis wederom inzet willen maken van de komende gemeenteraadsverkiezingen, want waarom anders een jaar wachten voor hier mee te komen..

Eenieder die verder kwam dan de publieksbalie aan de Bijlweg, wist dat de arbeidsomstandigheden v.w.b. de infra sterk te wensen over liet. De Stadspartij heeft geprobeerd om de Bijlweg te laten renoveren, maar dat bleek uiteindelijk onhaalbaar,  mede omdat het politieke draagvlak daarvoor snel afbrokkelde.

Als Stadspartij hebben we bij de laatst gehouden verkiezingen het stadhuis bewust uit ons verkiezingsprogramma gelaten. Na zo’n kleine 25 jaar moest er een oplossing komen v.w.b. de huisvesting van onze ambtenaren en dat zou alleen lukken als daar een grote meerderheid zou ontstaan binnen de nieuw te vormen Raad.  De afloop is bekent, er was nog nooit zo’n grote meerderheid geweest die de nieuwe plannen voor een stadhuis ondersteunde. De keuze voor gebouw 66 en 72 was er uiteindelijk een waarmee we twee vliegen in een klap sloegen. Twee onrendabele gebouwen die naarmate de tijd bouwkundig hard achteruit gingen. Een mooi plan passend binnen het bestemmingsplan welke op heel veel draagvlak binnen de gemeenteraad kon rekenen. Deze coalitie is van mening dat er na al die jaren doorgepakt moet worden, omdat er nu wel genoeg over gesproken was binnen deze stad en er altijd maar weer verdeeldheid over achter bleef.

Zo ook nu weer natuurlijk, er worden onwaarheden verteld, rouwadvertenties geplaatst en raadsleden op persoonlijke titel willens en wetens beschadigd. Mensen mogen het best oneens zijn met dit besluit, maar houd de discussie hieromtrent wel netjes en beschaafd.

Komende tot het definitieve ontwerp maken we gebruik van een deel van het Rabobank gebouw en straks ook van het opnieuw ingerichte oude stadhuis aan de kanaalweg, waar wij als Stadspartij wel heel erg blij mee zijn. We zijn blij dat we deze optie samen met de PvdA hebben kunnen inbrengen als tijdelijke locatie en wij daar ook heel veel positieve reactie op gekregen.

Met het nieuwe stadhuis in gebouw 66 en 72 op Willemsoord krijgen deze onrendabele gebouwen een tweede leven, waardoor zij worden behouden voor de toekomst. De gebouwen zullen er alleen maar beter van worden en worden hiermee weer voor de volle 100% benut.  Het is natuurlijk wel zaak dat de ontsluiting over Buitenveld geregeld en geborgd wordt.

De situering van het stadhuis kan heel goed samengaan met de andere activiteiten op Willemsoord, mits de partijen aldaar wel met elkaar in gesprek willen blijven. Samen bouwen en werken aan de toekomst van Willemsoord en deze stad en daar is het stadhuis uiteindelijk maar een heel klein onderdeeltje van.

Harrie van Dongen,
Fractievoorzitter stadspartij Den Helder