Home » Sociale druk Visbuurt gaat door ondanks afspraken.

Sociale druk Visbuurt gaat door ondanks afspraken.

Dat is de conclusie die wij trekken. Wij vinden dat je de sociale druk moet verdelen over alle wijken in Den Helder.
Tijdelijke bewoning zorgt niet voor verbetering van de sociale samenhang binnen deze buurt welke nog steeds problemen kent. Die problemen zijn niet verdwenen nadat de Visbuurt een aandachts-wijk was anderhalf jaar geleden.

Lees hieronder wat de antwoorden op onze vragen zijn over huur door dnoDoen van  woningen in de Visbuurt.
2021-004461 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Stadspartij Den Helder betreffende DnoDoen-1