Home » Schriftelijke vragen over tariefdifferentiatie van de OZB.

Schriftelijke vragen over tariefdifferentiatie van de OZB.

Sportverenigingen, dorps- en buurthuizen en andere ‘instellingen van sociaal belang’ betalen onroerende zaakbelasting voor hun gebouwen en accommodaties. Nu rekent de gemeente bij sportverenigingen en buurthuizen nog met het hoge OZB-tarief voor niet-woningen (0,3694%). Echter door een wetswijziging mogen gemeenten sinds 1 januari 2019 op sportaccommodaties, buurthuizen en gebouwen van andere ‘instellingen van sociaal belang’ het veel lagere OZB-tarief voor woningen toepassen (in Den Helder 0,1387%). Daarnaast kan een gemeente er ook voor kiezen ze niet meer de gebruikersbelasting te laten betalen (in Den Helder 0,3194% van de WOZ waarde). Dat kan bij een grote sportclub duizenden euro’s schelen!

Schriftelijke vragen VVD en SPDH over tariefdifferentiatie OZB