Home » Schriftelijke vragen aan College over vergunning ’t Wijkhuis

Schriftelijke vragen aan College over vergunning ‘t Wijkhuis

De voorzieningenrechter heeft aangegeven dat het intrekken van de drankvergunning van het wijkhuis in nieuw Den Helder de schoonheidsprijs zeker niet verdiend. Desalniettemin heeft de voorzieningenrechter het besluit niet geschorst, zoals het bestuur van ’t Wijkhuis had gevraagd. De gemeente kan de gebrekkige besluitvorming namelijk nog herstellen tijdens de lopende bezwaarprocedure. Het Wijkhuis is mede afhankelijk van de inkomsten uit horeca-activiteiten. Het besluit van de burgemeester heeft dan ook direct geleid tot een grote omzetdaling binnen het Wijkhuis, waardoor het voortbestaan in gevaar is gebracht. De rechter oordeelde dinsdagmiddag dat de burgemeester in strijd met het beleid heeft gehandeld en dat het besluit gebrekkig gemotiveerd is. Dat het besluit door de rechter niet is teruggedraaid, betreurt ’t Wijkhuis.

De Stadspartij heeft al eerder vraagtekens gezet bij vorige incidenten en geconstateerde overlast in de nabije omgeving van het wijkhuis en wij kunnen ons dan geheel vinden in de genomen maatregelen tot nu toe, maar het roept wel een aantal vragen bij ons op.

  • Is het college/de burgemeester het met ons eens, dat als het intrekken van de drankvergunning geleid heeft tot een grote omzetdaling binnen het wijkhuis, dat dit verontrustend is te noemen?
  • Is het college/de burgemeester het met ons eens, dat als de begroting van het Wijkhuis alleen dan op orde is te houden als er sprake is van een drankvergunning, de bedrijfsvoering wel op een heel broze basis is gestoeld?
  • Is het college/de burgemeester het met ons eens dat er, kijkende naar de diverse incidenten in de afgelopen jaren, heel stringente voorwaarden overeen gekomen moeten worden, alvorens er overwogen kan worden of het schenken van sterk alcoholische dranken in dit wijkhuis nog wel langer verantwoord is?
  • Kan het college/de burgemeester aangeven op basis van welke genomen of te nemen maatregelen er toch weer een nieuwe drankvergunning zal worden afgegeven?
  • Is het college/de burgemeester het met ons eens dat het wederom verstrekken van een drankvergunning een slecht signaal is naar de direct omwonenden, met name als er niets veranderd in de handelswijze binnen het Wijkhuis?