Home » Raadsleden van de Stadspartij op pad

Raadsleden van de Stadspartij op pad

Afgelopen week zijn we o.a. in Zaanstad geweest waar de VNG workshops hield voor raadsleden. Zaanstad2

Een van de workshops ging over raads-instrumenten. Zaanstad1Deze was vooral interactief.
Welke raadsinstrumenten zijn er en hoe kunnen raadsleden deze nu het beste inzetten? Ruud de Joode (Debat.nl) gaf verschillende praktische tips, zoals: “Houd bij als raad welke toezeggingen het college u doet”.