Home » Pieter Kos en Jacqueline van Dongen slaan de handen in één

Pieter Kos en Jacqueline van Dongen slaan de handen in één

Onkruidbestrijding levert werk op

Stadspartij-wethouder Pieter KosDoor extra mensen in te zetten wordt onkruidbestrijding op bestrating in Den Helder aangepakt. Dat was nodig omdat onkruidbestrijding moeizaam verliep.
Aan de ene kant is er het groeizame weer dat er voor zorgt dat het straatbeeld veel onkruid laat zien. Aan de andere kant is er het besluit van de regering dat chemische middelen vanaf 1 maart niet meer door gemeenten mogen worden gebruikt ter bestrijding van onkruid. Daar heeft de gemeente niet zo veel mee van doen, omdat Den Helder al sinds 1985 geen gebruik maakt van chemische middelen. Wat wel mee speelt is dat alle gemeenten opeens de machines willen hebben die onkruid mechanisch verwijderen. Waardoor deze machines tijdelijk minder makkelijk beschikbaar zijn voor Den Helder.

Gemotiveerd aan het werk
De gemeentelijke afdeling Stadsbeheer heeft daarom een beroep gedaan op de collega’s van de afdeling Sociaal Domein om bewoners die op dit moment een uitkering hebben te laten meehelpen met het verwijderen van onkruid op de verharding. Een eerste ploeg van vijf personen is inmiddels al een week aan het werk en erg gemotiveerd. De verwachting is dat er nog een extra ploeg van vijf personen bij komt. Ze voeren het werk uit met handgereedschap, kleine machines en met ondersteuning van Wijkbeheer.

Stadspartij-wethouder Jacqueline van DongenPositief
Deze nieuwe medewerkers krijgen veel positieve reacties van bewoners als ze in de wijk aan het werk zijn. Pieter Kos, wethouder Sociaal Domein: “Ik ben blij dat we op deze manier mensen aan het werk helpen, waardoor zij weer de stad helpen mooier te worden.” Ook Jacqueline van Dongen, wethouder openbare ruimte is tevreden over de samenwerking met haar collega Kos: “Mooi is het dat we door de handen ineen te slaan twee vliegen in een klap slaan.”