Home » Openbare toiletten

Openbare toiletten

Als reactie op de raadsinformatiebrief over semiopenbare en openbare toiletten van 14 oktober 2020 stelden de fracties Senioren Actief en Stadspartij dat het aantal opengestelde toiletten juist in Corona-tijd beperkt is als gevolg van (a) de tijdelijke sluiting van horeca en (b) de verwachte terughoudendheid bij winkeliers om hun toilet beschikbaar te stellen. De fracties stellen daarnaast dat in het kader van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (kortweg VN-verdrag Handicap) toiletvoorzieningen een onmisbaar onderdeel zijn van een gemeente.

2020-064426 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fracties Senioren Actief en Stadspartij Den Helder naar aanleiding van raadsinformatiebrief