Home » Motie Stadspartij Den Helder en PvdA in uitvoering.

Motie Stadspartij Den Helder en PvdA in uitvoering.

Begin deze week kregen vier inwoners een dikke pluim van wethouder Peter de Vrij voor hun inzet. Het zijn de vier mannen die vanuit een uitkeringssituatie nu een (tijdelijke) baan hebben bij de gemeente.
Deze ‘medewerkers openbare ruimte’ werken komend jaar als wijkkantonnier bij ons team Wijkbeheer. Ze gaan vooral aan de slag met extra klussen die leiden tot het schoner en mooier maken en houden van de stad. Denk aan het verwijderen van zwerfafval, het rechtzetten en schoonhouden van paaltjes, borden en banken. Maar ook gaan ze aanvullend werk doen in het groen: bijvoorbeeld als ondersteuning van de wijkploegen en de stormploeg. Ook komt het inventariseren en uitvoeren van noodzakelijk extra onderhoud voor hun rekening. Het regulier ingeplande dagelijkse onderhoud gebeurt nog steeds door de vaste wijkploegen.

Het viertal heeft zich eerst tijdens een proefperiode van twee maanden kunnen bewijzen. Dat liep voor allen positief af en leidde tot een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar. Verlenging met nóg een jaar is mogelijk. Ze gaan als zelfstandig ploeg, met een vaste begeleider, komend jaar de wijken van Den Helder in.

Wethouder Peter de Vrij: “Dit is een prachtige ontwikkeling. Zowel voor de vier nieuwe wijkkantonniers als voor ons allemaal. Het mes snijdt aan twee kanten: zij een baan en wij een schonere/mooiere stad. Op deze wijze worden Helderse inwoners vanuit een uitkeringssituatie naar een (tijdelijke) betaalde baan begeleid. Met de ervaring die zij nu opdoen en de nodige trainingen maken ze straks veel meer kans op de arbeidsmarkt.”