Home » Mensen maken de stad

Mensen maken de stad

Indachtig onze leus tijdens de verkiezingscampagne 2018-2022 heeft er op maandag 7, en dinsdag 8 september jongsleden een buurttevredenheidsonderzoek in de Sluisdijkbuurt plaatsgevonden.

Dit onderzoek werd door 4 fractieleden en 1 lid van de Stadspartij Den Helder via een huis-aan-huis enquête gehouden in de Sluisdijkbuurt en bestond uit 5 vragen en was geheel op vrijwillige basis en anoniem.

De uitslagen:
Presentatie_buurtonderzoek 1
Presentatie_buurtonderzoek 2

De enquête ging met name over de woonomstandigheden, veiligheid en problematiek in de buurt; de inwoners konden tevens ook nog aangeven wat zij graag anders zouden zien in hun buurt.

Bij bewoners die niet thuis waren op het tijdstip van dit onderzoek is de enquête in de brievenbus gestopt, met daarop aangegeven waar zij, op een ander tijdstip, hun ingevulde interview, zowel digitaal of fysiek konden inleveren.

Er zijn in totaal 45 inwoners direct geïnterviewd en naderhand nog 5 formulieren via fysieke en digitale middelen ontvangen, wat op een totaal van 500 bewoners een goede representatie is.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn de afgelopen maand geanalyseerd en via een flyer op donderdag 8 oktober jongstleden aan alle bewoners van deze buurt teruggekoppeld.

Op deze flyer wordt tevens de mogelijkheid vermeld om, indien er alsnog behoefte aan een gesprek is, contact op te nemen met de Stadspartij Den Helder.

Dit heeft tot nu toe al geleid tot 2 gesprekken en 1 schriftelijke reactie en onderstreept dus maar weer eens dat dit soort onderzoeken en terugkoppeling door de bewoners van deze stad zeer gewaardeerd wordt.

Hoe nu verder?

Het buurttevredenheidsonderzoek dient verder als input voor een uitgebreid rapport, welke de komende maand aan het college en de overige fracties in de gemeenteraad zal worden aangeboden.

Namens de Stadspartij
Frank Loman