Home » Het Gemini een goed ziekenhuis voor Den Helder

Het Gemini een goed ziekenhuis voor Den Helder

Het Gemini ziekenhuis is toe aan renovatie en modernisering van de binnenkant van het gebouw. Deze verbouwing is, door het niet scheutig zijn van de banken met leningen, moeilijk te financieren. Ondanks een garantstelling van € 6 miljoen door de gemeente Den Helder. Deze garantstelling is gegeven om aan de banken te laten zien dat wij het ziekenhuis voor Den Helder willen behouden.

Een andere mogelijkheid is, dat een investeerder het gebouw koopt en dat het ziekenhuis het vervolgens huurt. Het ziekenhuis heeft dan minder kapitaalslasten en is dan in staat om te investeren in de binnenkant van het gebouw.

Met dit idee kwam een lid van de Stadspartij Den Helder. Voor het Gemini ziekenhuis  zou die investeerder bijvoorbeeld de Woningstichting Den Helder kunnen zijn. Er moet eerst gekeken worden of het binnen de wetgeving mogelijk is dat de Woningstichting deze maatschappelijke investering doet in Den Helder. Het reeds genoemde lid van Stadspartij Den Helder heeft al een eerste gesprek gehad over deze mogelijkheid met de Woningstichting Den Helder. Als die mogelijkheid er is, geeft dit aan alle kanten een win-win situatie. Het behoud van het ziekenhuis is dan gezekerd. Het ziekenhuis kan dan moderniseren en de werkgelegenheid blijft dan behouden voor Den Helder.

Namens de Stadspartij Den Helder,
Peter Reender, Fractievoorzitter