Home » Eerste vergadering van de nieuwe fractie

Eerste vergadering van de nieuwe fractie

De eerste fractievergadering in de nieuwe samenstelling  is afgelopen vrijdagavond voorspoedig verlopen.
Onze partijvoorzitter opende de vergadering waarna hij de verkiezing voor fractievoorzitter leidde.
Hierna werd het voorzitterschap overgegeven aan de nieuwe fractievoorzitter Peter Reenders.
De gekozen leden hebben een aantal afspraken gemaakt om de fractie te kunnen laten draaien.

De nieuwe ploeg van 11 heeft er zin in.
Over coalitiebesprekingen kunnen we nog niets melden.
Na het weekend zal er een aanvang gemaakt worden met het in gang zetten van dit proces.