Home » Download het principeakkoord: Helders Akkoord 2018-2022

Download het principeakkoord: Helders Akkoord 2018-2022

Helders-Akkoord-2018-2022 (Principeakkoord)

De portefeuilles van onze wethouder

  • Werkgelegenheid
  • Inkomen
  • Participatie
  • Onderwijs
  • Economische mobiliteit
  • Arbeidsmarkt
  • Stedelijke vernieuwing
  • Stadshart
  • Detailhandel