Home » Dieren welzijn

Dieren welzijn

 

De gemeente Den Helder is verantwoordelijk voor het dierenwelzijn binnen haar gemeentegrens. De Stadspartij Den Helder hecht er dan ook grote waarde aan dat deze verantwoordelijkheid ligt bij één van de wethouders. Dierenwelzijn omvat meer dan alleen goed zorgen voor je huisdier. Het heeft te maken met landelijke wetgeving die vele richtlijnen geeft die wij als gemeente zullen moeten volgen en uitvoeren. Als gemeente moeten wij nauw samenwerken met organisaties die betrokken zijn en omgaan met dieren. Te denken valt hierbij aan fokverenigingen, de pluimdiervereniging, de hondenvereniging, dierenwinkels en anderen. Het fokken van dieren heeft een speciale aandacht nodig. Echte fokkers zorgen ervoor dat het vrouwelijke fokdier haar rust periodes krijgt tussen de worpen. Bij de broodfokkers ligt dat wel eens anders. Controle hierop is moeilijk te verwezenlijken. Wij zijn hiervoor afhankelijk van derden die bij vermoeden uitputting van dieren een melding doen bij de politie. Dit geldt ook voor dierenmishandeling en slechte verzorging van dieren. Een echte dierenpolitie bestaat nog niet in Nederland er worden wel proeven gedaan naar Amerikaans voorbeeld. Binnen elk politiekorps is één of meerdere agenten met kennis over dierenwelzijn. Bij diertentoonstellingen zal er bij het aanvraag van de vergunning bij de gemeente erop worden toegezien dat deze alleen versterkt wordt als er veterinair toezicht is tijden de tentoonstelling en hier op gehandhaafd wordt. Een ander voorbeeld van rekening houden met de dieren is het maai- en kap-beleid in het broedseizoen. Hier wordt in onze gemeente rekening mee gehouden en als raadsleden van de Stadspartij Den Helder zullen en moeten wij hier op toezien. Diervriendelijke veehouderij verdient de voorkeur binnen de gemeentegrens van Den Helder. De gemeente geeft zelf al het goede voorbeeld doordat haar eigen catering biologisch verantwoorde gerechten serveert. Ook het aanbod van vegetarische voeding is binnen de catering aanwezig.

Bij de Helderse Vallei dient de nadruk te liggen op hun educatieve taak en moeten de dieren een zo natuurlijk mogelijke leef omstandigheid hebben. Het beleid op de kinder- en stadsboerderij en het hertenkamp bevat strikte voorwaarden om het dierenwelzijn te waarborgen. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor dieren in het kader van mede bewindstaken op basis van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren. Het dierenasiel ’t Schuthok voert deze taken uit voor de gemeente. Deze wettelijke zorgplicht zal de gemeente serieus moeten nemen. De gemeenteraadsleden van de Stadspartij Den Helder zullen dit blijven monitoren.
De dierenwelzijn boulevard is het een utopie?, als het aan de Stadspartij Den Helder ligt zeer zeker niet. In deze financieel zware tijden voor een ieder zal er goed moeten worden gekeken naar de mogelijkheden om alle dierenwelzijn organisaties van Den Helder bij elkaar te koppelen. We weten dat er bij de diverse organisaties al de wens is om samen te werken, ook is het voor ons duidelijk dat er voor de diverse organisaties tempo moet worden gemaakt met een plan van aanpak in verband met de behuizing. Bij sommige organisaties staat het water inmiddels tot aan de lippen, en andere kunnen nog net met behulp van subsidies het hoofd boven water houden, dit moet veranderen van een negatieve in een positieve aanpak. Wordt het makkelijk?, absoluut niet er zal heel wat moeten veranderen. Vele mensen zullen op deze manier de handen inéén moeten slaan om het voor de dieren en inwoners mogelijk te maken. Wij willen daarvoor gaan en u?