Home » Den Helder wordt steeds mooier! ??

Den Helder wordt steeds mooier! ??

Helaas is dit slechts ten dele waar.

Wij kunnen niet ontkennen dat delen van het Centrum en Willemsoord er steeds mooier gaan uitzien.  Maar, er bereiken ons al geruime tijd klachten en vragen van inwoners van voornamelijk de aanpalende buurten, zoals o.a. Centrum, Visbuurt en Sluisdijkbuurt. De klachten bestrijken een heel scala aan onderwerpen. Daarom zijn wij als Stadspartij in augustus vorig jaar begonnen met het houden van een buurtonderzoek in de Sluisdijkbuurt. Met een enquête in de hand hebben wij gesprekken gevoerd met bewoners van deze buurt. Door de verkregen data te analyseren en te bundelen hebben wij alle bewoners van de Sluisdijkbuurt binnen  1 maand een terugkoppeling gegeven. Dit hebben we gedaan met een flyer.  Naar aanleiding van de enquête en gesprekken zijn we gestart met het opstellen van onze bevindingen, met als doel een rapport aan het college en de overige fracties van de gemeenteraad aan te bieden.

Het opstellen van dit rapport was eind november van het afgelopen jaar afgerond.
1 – Begeleidende brief Rapport Buurtonderzoek
2 – Rapport_Buurtonderzoek_Sluisdijkbuurt
3 – Presentatie_buurtonderzoek_Flyer