Home » De Jutter in het Centrum

De Jutter in het Centrum

De Stadspartij Den Helder is van mening dat wij in Den Helder op de goede weg zijn. De binnenstad gaat zienderogen vooruit. De inrichting van Beatrixstraat en stationsplein mogen geslaagd genoemd worden. Echter het verplaatsen van de eerst de Zeeleeuwen en nu dan ook nog de Jutter roepen  veel weerstand op. Feitelijk gaan wij er niet over, maar omdat er nogal wat commotie is in de stad en er inmiddels een actiecomité is gevormd met daarin o.a. Oud burgemeester Dhr W. Hoekzema, Dhr. Rondel en de weduwe van de kunstenaar Kees Doolaard. (Foto van site NHnieuws.nl)

 

Mail naar het college:

Geacht college,

De plaats van het beeld “de Jutter” is op dit moment een punt van discussie binnen de Helderse bevolking

Wij, als Stadspartij Den Helder vinden het nemen van een besluit in het zomerreces om het beeld een definitieve plaats te geven niet het juiste moment .

De Stadspartij Den Helder luisterend naar de discussie die gevoerd wordt in de (sociale) media, is van mening dat het beeld moet terugkeren op of in de directe omgeving van de plek waar het voor de herinrichting van het Stationsplein stond.

Het voornoemde beeld is geschonken aan de Helderse bevolking door de HOV en dan is het niet meer dan fatsoenlijk dat wij naar de Helderse bevolking luisteren en dat niet Zeestad en West8 gaan bepalen wat in hun ogen een geschikte nieuwe plek is voor het beeld “de Jutter”.

Wij gaan er vanuit dat de definitieve plek na overleg met het actiecomité zal worden vastgesteld.

Namens de Stadspartij Den Helder

Peter Reenders