Delen met iemand


Submit

Motie participatie-app wordt uitgevoerd

Naar aanleiding van een door ons ingediende motie is de gemeente van plan de participatie-app van “Gemeentepeiler” aan te schaffen. Gemeentepeiler is een gebruiksvriendelijke participatie app waarmee inwoners regelmatig hun mening kunnen geven over thema’s en onderwerpen die spelen in hun gemeente, dorp, wijk of buurt. Denk hierbij aan opiniepeilingen en draagvlakonderzoeken over beleidsthema’s als veiligheid, duurzaamheid en Lees meer overMotie participatie-app wordt uitgevoerd[…]

Schriftelijke vragen aan het College over warmtenet aan Waterkeringsweg

Bij de Stadspartij zijn vanuit diverse kanten vragen binnengekomen over de pilot m.b.t. de aanleg van een warmtenet aan de Waterkeringsweg en de woningen welke daar achter zijn gesitueerd, waarop wij helaas geen antwoord hebben kunnen geven. Omdat de wethouder Wouters in de commissie SOB (Stads Ontwikkeling en Beheer) ook geen antwoord kon geven, stellen wij Lees meer overSchriftelijke vragen aan het College over warmtenet aan Waterkeringsweg[…]

Ontwerp omgevingsvisie Julianadorp

Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer van 2 september 2019 Op 1 juli 2015 nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel Omgevingswet aan. De wet treedt op 1 januari 2021 in werking. De gemeente is vanaf die datum dan ook verplicht om volgens de Omgevingswet te werken. De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken, waarbij beleid meer in vroegtijdige Lees meer overOntwerp omgevingsvisie Julianadorp[…]

Vragen over verplaatsen van de “Pinas” aan College van B&W

Tijdens de raadsvergadering van 8 Juli 2018 heeft de Stadspartij een motie ingediend tegen het in onze ogen onnodig verplaatsen van “de Pinas” op Willemsoord. De Stadspartij is van mening dat het college van burgemeester en wethouders haar verantwoording moet nemen ten tijden van noodzakelijke bezuinigingen. Het kost veel geld volgens de Stadspartij Den HelderSchriftelijke Lees meer overVragen over verplaatsen van de “Pinas” aan College van B&W[…]