Containertuintjes een mogelijkheid tot gedragsverandering

Container tuintjes kunnen een middel zijn om de omgeving van afval containers aantrekkelijker te maken met echte bloemen en niet van plastic of kunst bloemen, zoals wethouder de Vrij suggereerde. Huisvuil en grofvuil hoort niet rond een afvalcontainer gedumpt te worden. De wethouder gaf wel aan dat de raad op de hoogte gehouden wordt. We Lees meer overContainertuintjes een mogelijkheid tot gedragsverandering[…]

Participatie app is geen vervanger voor referenda

Door vanaf het begin mensen te informeren o.a. via deze app kan iedereen op de hoogte van een onderwerp wat speelt in onze gemeente Mensen mee laten doen? Het kan met de Participatie-app. De Participatie-app is speciaal ontwikkeld voor situaties waarin het betrekken van inwoners ingewikkeld is. De app stelt u in staat betrokken gebruikers Lees meer overParticipatie app is geen vervanger voor referenda[…]

Containertuintje misschien oplossing

Ondergrondse containers voorzien van een containertuin, dat zou weleens de oplossing kunnen zijn voor afval naast de ondergrondse vuilcontainer, wat voor velen een ergernis is. De Stadspartij dient maandag tijdens de gemeenteraad een motie in om de mogelijkheid hiervoor te onderzoeken. Maandagavond 27 mei wil de Stadspartij hierover een motie indienen Motie SPDH over containertuintjes

Vragen leiden tot aanleg Tiny Forest in Den Helder

Vragen van Suzanne Wisgerhof van 1 jaar geleden zijn aanleiding geweest voor aanleg van Tiny Forest in Den Helder Wij zijn geselecteerd samen met 14 andere gemeenten. De gestelde vragen: Klik hierHet antwoord van het college: Klik hierBekendmaking selectie: http://bit.ly/2VFuiJi Den Helder gaat groener worden en de aanleg moet ook bijdragen aan natuureducatie.   

Schriftelijke vragen over tariefdifferentiatie van de OZB.

Sportverenigingen, dorps- en buurthuizen en andere ‘instellingen van sociaal belang’ betalen onroerende zaakbelasting voor hun gebouwen en accommodaties. Nu rekent de gemeente bij sportverenigingen en buurthuizen nog met het hoge OZB-tarief voor niet-woningen (0,3694%). Echter door een wetswijziging mogen gemeenten sinds 1 januari 2019 op sportaccommodaties, buurthuizen en gebouwen van andere ‘instellingen van sociaal belang’ Lees meer overSchriftelijke vragen over tariefdifferentiatie van de OZB.[…]

Verslag raadvergadering 6 mei 2019

Aan het begin van de vergadering deelt de voorzitter mede dat dhr. Hendriks (LOS) vanwege technische problemen bij de LOS ter plaatse opnames maakt. Bij de vraag of er iemand bezwaar tegen had werd negatief geantwoord. Er waren vandaag vier afmeldingen, te weten: Mevr. van Driesten (SenP), Mevr. Pater (BVDH), Mevr. Vorstman (BVDH) en Dhr. Lees meer overVerslag raadvergadering 6 mei 2019[…]

Wij starten een ideeënbus

De inwoners van onze gemeente zitten vol goede ideeën. Deze laagdrempelige mogelijkheid willen u niet onthouden. Het bestuur van de Stadspartij is zeer benieuwd naar uw creatieve oplossingen voor problemen op allerlei gebieden. Als het idee bruikbaar en uitvoerbaar is gaan wij daar zeker aandacht aan besteden en nemen wij contact met u op. Wilt Lees meer overWij starten een ideeënbus[…]

Schriftelijke vragen aan College over vergunning ’t Wijkhuis

De voorzieningenrechter heeft aangegeven dat het intrekken van de drankvergunning van het wijkhuis in nieuw Den Helder de schoonheidsprijs zeker niet verdiend. Desalniettemin heeft de voorzieningenrechter het besluit niet geschorst, zoals het bestuur van ’t Wijkhuis had gevraagd. De gemeente kan de gebrekkige besluitvorming namelijk nog herstellen tijdens de lopende bezwaarprocedure. Het Wijkhuis is mede Lees meer overSchriftelijke vragen aan College over vergunning ’t Wijkhuis[…]

Meldpunt parkeeroverlast buiten blauwe zones Binnenstad

Woont u net buiten de blauwe parkeerzones rond de binnenstad van Den Helder dan kunt u hier uw klachten kwijt. Uw melding blijft naar buiten toe anoniem!! Privacybeleid SPDH Ons team zal uw melding bekijken en vervolgens beoordelen welke actie er ondernomen dient te worden. Die actie kan bestaan uit het natrekken en verifiëren van Lees meer overMeldpunt parkeeroverlast buiten blauwe zones Binnenstad[…]