Wij starten een ideeënbus

De inwoners van onze gemeente zitten vol goede ideeën. Deze laagdrempelige mogelijkheid willen u niet onthouden. Het bestuur van de Stadspartij is zeer benieuwd naar uw creatieve oplossingen voor problemen op allerlei gebieden. Als het idee bruikbaar en uitvoerbaar is gaan wij daar zeker aandacht aan besteden en nemen wij contact met u op. Wilt Lees meer overWij starten een ideeënbus[…]

Schriftelijke vragen aan College over vergunning ’t Wijkhuis

De voorzieningenrechter heeft aangegeven dat het intrekken van de drankvergunning van het wijkhuis in nieuw Den Helder de schoonheidsprijs zeker niet verdiend. Desalniettemin heeft de voorzieningenrechter het besluit niet geschorst, zoals het bestuur van ’t Wijkhuis had gevraagd. De gemeente kan de gebrekkige besluitvorming namelijk nog herstellen tijdens de lopende bezwaarprocedure. Het Wijkhuis is mede Lees meer overSchriftelijke vragen aan College over vergunning ’t Wijkhuis[…]

Meldpunt parkeeroverlast buiten blauwe zones Binnenstad

Woont u net buiten de blauwe parkeerzones rond de binnenstad van Den Helder dan kunt u hier uw klachten kwijt. Uw melding blijft naar buiten toe anoniem!! Privacybeleid SPDH Ons team zal uw melding bekijken en vervolgens beoordelen welke actie er ondernomen dient te worden. Die actie kan bestaan uit het natrekken en verifiëren van Lees meer overMeldpunt parkeeroverlast buiten blauwe zones Binnenstad[…]

Afgelopen raadsvergadering 19 maart 2019

Aan het begin van de vergadering stond de voorzitter even stil bij de gebeurtenissen in Utrecht van vandaag en bij het overlijden van dhr. Antonius (Ton) Theodorus Cornelis Maria Nijpels, oud gemeenteraadslid van april 1998 tot maart 2006 voor AOV/Unie55+ en werd er een minuut stilte gehouden. Mevrouw van Driesten (Seniorenpartij) heeft zich afgemeld. Tijdens Lees meer overAfgelopen raadsvergadering 19 maart 2019[…]

Problematiek rondom kamerverhuur en huisjesmelkers in de wijken

Vanuit de Stadspartij hebben Dolf Salverda, Harrie van Dongen en Frans Klut van D66 afgelopen week een goed gesprek gehad met wethouder Keur omtrent de ervaren problematiek rondom huisvesting. Duidelijk is dat de kamer verhuur verordening niet meer voldoet en zal moeten worden aangepast. Onderwerpen als,  waar kan dit wel en waar zou je het Lees meer overProblematiek rondom kamerverhuur en huisjesmelkers in de wijken[…]

Stadhuis op Willemsoord.

Wij hebben tijdens de commissievergadering van woensdag 6 februari gezegd dat we dit voorstel terug zouden nemen naar de fractie. Tijdens een goed bezochte fractievergadering, afgelopen donderdag hebben we alle argumenten nog één keer de revue laten passeren. Het feit dat we meerdere vliegen in één klap gaan slaan gaf de doorslag omdat er op Lees meer overStadhuis op Willemsoord.[…]