Onderzoek doorstroming op N250

Er is onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen v.w.b. de doorstroming op de N250. De Stadspartij Den Helder is heel erg benieuwd wat u als bewoner van deze mooie stad vind van deze mogelijke oplossingen. Mail naar : info@stadspartijdenhelder.nl Het optimaliseren van de verkeerslichten en de aanleg van de Ravelijnbrug hebben de meeste invloed op een Lees meer overOnderzoek doorstroming op N250[…]

Openbare toiletten

Als reactie op de raadsinformatiebrief over semiopenbare en openbare toiletten van 14 oktober 2020 stelden de fracties Senioren Actief en Stadspartij dat het aantal opengestelde toiletten juist in Corona-tijd beperkt is als gevolg van (a) de tijdelijke sluiting van horeca en (b) de verwachte terughoudendheid bij winkeliers om hun toilet beschikbaar te stellen. De fracties Lees meer overOpenbare toiletten[…]

Sponsoren we in Den Helder veelplegers, of proberen we een maatschappelijk probleem op te lossen?

Afgelopen tijd is er een uitvoerige uiteenzetting gegeven over de proef met zgn. veelplegers. Er is uitgebreid stilgestaan bij dit experiment en raads- en commissieleden hebben alle vragen kunnen stellen die zij wilden. Hoe jammer is het dan, dat er weer zo’n negatief verhaal uit voort komt van mevrouw List in het NHD. Natuurlijk kan Lees meer overSponsoren we in Den Helder veelplegers, of proberen we een maatschappelijk probleem op te lossen?[…]

Klimnet de Schooten

25 okt 2019 stelde wij als stadspartij Den Helder schriftelijke vragen over het verdwenen “ruimtenet” in het van der Vaartplantsoen en kijk wat er voor is teruggekomen. Een werkelijk prachtig “ruimtenet” waar de jeugd weer veel plezier aan kan beleven. Met dank aan de wethouder en zijn medewerkers.

Mensen maken de stad

Indachtig onze leus tijdens de verkiezingscampagne 2018-2022 heeft er op maandag 7, en dinsdag 8 september jongsleden een buurttevredenheidsonderzoek in de Sluisdijkbuurt plaatsgevonden. Dit onderzoek werd door 4 fractieleden en 1 lid van de Stadspartij Den Helder via een huis-aan-huis enquête gehouden in de Sluisdijkbuurt en bestond uit 5 vragen en was geheel op vrijwillige Lees meer overMensen maken de stad[…]

Motie Stadspartij Den Helder en PvdA in uitvoering.

Begin deze week kregen vier inwoners een dikke pluim van wethouder Peter de Vrij voor hun inzet. Het zijn de vier mannen die vanuit een uitkeringssituatie nu een (tijdelijke) baan hebben bij de gemeente. Deze ‘medewerkers openbare ruimte’ werken komend jaar als wijkkantonnier bij ons team Wijkbeheer. Ze gaan vooral aan de slag met extra Lees meer overMotie Stadspartij Den Helder en PvdA in uitvoering.[…]

Start gesprek
1
Hulp nodig?
Hallo,
Kunnen wij u ergens mee van dienst zijn?