Home » Laatste nieuws

Laatste nieuws

Vragen n.a.v. uithuisplaatsing van kinderen van slachtoffers toeslagenaffaire

Naar aanleiding van de landelijke berichtgeving in de media en de daaropvolgende Kamervragen van de Kamerleden van Dijk en Peters omtrent de mogelijke uithuisplaatsing van een groot aantal kinderen van gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire, stellen wij de  volgende vragen aan het college Uithuisplaatsing_kinderen_gedupeerde-ouders_toeslagenaffaire

Vragen over OLVOO aan College van B&W

Bovenop de sociale druk op de Visbuurt doet nu het gerucht de ronde dat er een hotel gevestigd wordt in de OLVOO kerk hoek Nieuwstraat, Jan in het Veltstraat. Hoe staat het met de opgerichte “TASKFORCE” Lees Meer

Motie Jongerenpunt heeft het gehaald

Gisteren 7 juli heeft de Stadspartij Den Helder samen met de fractie van D66 een motie ingediend inzake intensivering activiteiten van het jongerenpunt op Willemsoord. Wij zijn blij dat de motie is aangenomen. Het jongerenpunt biedt deskundige ondersteuning aan jongeren op diverse terreinen. Met deze motie zorgen wij  dat er in ieder geval t/m 2025… Lees verder »Motie Jongerenpunt heeft het gehaald

Algemene beschouwingen 2021

28 juni werden de algemene beschouwingen in de raad voorgelezen hieronder die van onsAlgemene beschouwingen 2021 1 van andere partijen zijn ze hier te lezen:https://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/kadernota

Nieuwe voorzitter unaniem gekozen

Op donderdag 24 juni 2021 heeft de Stadspartij Den Helder een nieuwe voorzitter gekozen. Het heugelijke feit van zijn verkiezing vond plaats tijdens een naar tevredenheid bezochte algemene leden vergadering.Nico van Delft werd unaniem gekozen door de leden van de Stadspartij Den Helder. Hij bedankte alle leden voor het in hem gestelde vertrouwen en zei… Lees verder »Nieuwe voorzitter unaniem gekozen

Motie “kleine werf” aangenomen tijdens raadsvergadering 25 mei

De wethouder heeft deze motie graag willen  overnemen. We hebben hem in stemming genomen en hij is unaniem gesteund.Hetgeen betekent dat er deze raadsperiode geen overeenkomsten worden getekend met welke projectontwikkelaar dan ook.Motie SPDH kleine werf 25 mei 2021Lees ook: https://www.regionoordkop.nl/

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders aangaande “Kleine Werf”.

Het zal geen verrassing zijn dat de Stadspartij Den Helder tegen de komst is van “de kleine werf” op Willemsoord. Wij waren hier al tegen, toen de plannen allemaal nog vaag waren. Nu deze plannen concreet op tafel liggen, zijn we dat helemaal. U zult net als wij hebben kunnen lezen op sociale media en… Lees verder »Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders aangaande “Kleine Werf”.