Delen met iemand


Submit

Officiële beantwoording op schriftelijke vragen van 10 februari over loden leidingen????

Na onze vragen aan het college verscheen in het NHD het volgende artikel: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200214_71629942/gemeente-den-helder-gaat-met-lood-vervuilde-grond-vervangen.Dit beantwoord natuurlijk niet al onze vragen. We zijn zeer benieuwd hoe de stand van zaken in Den Helder is en verwachten zo snel als mogelijk de officiële beantwoording. U kunt ook zelf controleren of er loden leidingen in uw huis liggen. Lees meer overOfficiële beantwoording op schriftelijke vragen van 10 februari over loden leidingen????[…]

Schriftelijke vragen aan het College van B&W over loden leidingen

Uit een enquête van de NOS waaraan 217 van de 355 gemeenten in Nederland meededen, blijkt dat 165 gemeenten niet weten of er nog loden leidingen aanwezig zijn in gebouwen. Bijna 100 gemeenten weten zelfs niet of panden die door de gemeente zelf worden beheerd nog loden leidingen bevatten. Lees hier onze vragen Lees artikel Lees meer overSchriftelijke vragen aan het College van B&W over loden leidingen[…]

Motie participatie-app wordt uitgevoerd

Naar aanleiding van een door ons ingediende motie is de gemeente van plan de participatie-app van “Gemeentepeiler” aan te schaffen. Gemeentepeiler is een gebruiksvriendelijke participatie app waarmee inwoners regelmatig hun mening kunnen geven over thema’s en onderwerpen die spelen in hun gemeente, dorp, wijk of buurt. Denk hierbij aan opiniepeilingen en draagvlakonderzoeken over beleidsthema’s als veiligheid, duurzaamheid en Lees meer overMotie participatie-app wordt uitgevoerd[…]

Schriftelijke vragen aan het College over warmtenet aan Waterkeringsweg

Bij de Stadspartij zijn vanuit diverse kanten vragen binnengekomen over de pilot m.b.t. de aanleg van een warmtenet aan de Waterkeringsweg en de woningen welke daar achter zijn gesitueerd, waarop wij helaas geen antwoord hebben kunnen geven. Omdat de wethouder Wouters in de commissie SOB (Stads Ontwikkeling en Beheer) ook geen antwoord kon geven, stellen wij Lees meer overSchriftelijke vragen aan het College over warmtenet aan Waterkeringsweg[…]