Antwoorden College op onze vragen over herziening uitkering gemeentefonds

De VNG en Binnenlandsbestuur.nl berichtte op hun site over de herijking van het gemeentefonds. Wat vooral nadelige effecten op de uitkering richting kleinere gemeenten veroorzaakt. Het Sociaal Domein en vooral de clusters WMO en Jeugd dragen flink bij tot grote verschillen tussen grote en kleinere gemeenten. De herijking van het gemeentefonds kan voor Den Helder Lees meer overAntwoorden College op onze vragen over herziening uitkering gemeentefonds[…]

Sociale druk Visbuurt gaat door ondanks afspraken.

Dat is de conclusie die wij trekken. Wij vinden dat je de sociale druk moet verdelen over alle wijken in Den Helder.Tijdelijke bewoning zorgt niet voor verbetering van de sociale samenhang binnen deze buurt welke nog steeds problemen kent. Die problemen zijn niet verdwenen nadat de Visbuurt een aandachts-wijk was anderhalf jaar geleden.  Lees hieronder Lees meer overSociale druk Visbuurt gaat door ondanks afspraken.[…]

Puntentelling Woningstichting

Vandaag 23 februari 2021 – De stadspartij Den Helder heeft enige tijd geleden aandacht gevraagd aan het college voor deze problematiek. Het in mindering brengen van punten op basis van je leeftijd neigt naar leeftijdsdiscriminatie en zorgt er in ieder geval voor dat de woningmarkt in Den Helder redelijk op slot zit v.w.b. de doorstroming Lees meer overPuntentelling Woningstichting[…]

Den Helder wordt steeds mooier! ??

Helaas is dit slechts ten dele waar. Wij kunnen niet ontkennen dat delen van het Centrum en Willemsoord er steeds mooier gaan uitzien.  Maar, er bereiken ons al geruime tijd klachten en vragen van inwoners van voornamelijk de aanpalende buurten, zoals o.a. Centrum, Visbuurt en Sluisdijkbuurt. De klachten bestrijken een heel scala aan onderwerpen. Daarom Lees meer overDen Helder wordt steeds mooier! ??[…]

Vragen over huisvesting kwetsbare mensen in Visbuurt

Zoals u weet heeft de gemeenteraad al meerdere keren haar bezorgdheid uitgesproken over het huisvesten van kwetsbare mensen dan wel groepen binnen de kwetsbare wijken binnen onze stad. Door een te grote concentratie kwetsbare mensen binnen een wijk te huisvesten, wordt de druk op zo’n wijk veel te hoog, hetgeen niet goed is voor eenieder Lees meer overVragen over huisvesting kwetsbare mensen in Visbuurt[…]

Vragen aan College over puntenaftrek bij pensioen op lijst woningstichting.

De woningmarkt in het lagere en midden segment zit redelijk op slot. Daarom wordt het voor starters op de woningmarkt lastig om aan een betaalbare woning te komen.  Er zijn ouderen, die na het bereiken van hun pensioengerechtigde leeftijd hun woning wel willen verkopen om te gaan wonen in een huurwoning. Hierdoor ontstaat er weer Lees meer overVragen aan College over puntenaftrek bij pensioen op lijst woningstichting.[…]

Vragen aan College aangaande WMO Taxi

Enige tijd geleden hebben wij een brief van een helders taxibedrijf voorbij zien komen. Dit taxibedrijf voert sinds 2020 tot volle tevredenheid van de klanten ook het WMO vervoer uit. Nu is er een nieuwe aanbesteding geweest en blijkt dat dit taxibedrijf niet wordt toegelaten, omdat zij volgens het ambtelijk apparaat niet aan de uren norm Lees meer overVragen aan College aangaande WMO Taxi[…]

Vragen aan College aangaande huisvesting DnoDoen

Wij hebben met elkaar afspraken gemaakt m.b.t. de huisvesting van kwetsbare mensen binnen de wijken. Omdat wij graag de vinger aan de pols houden om e.e.a. te kunnen bewaken hebben wij wat meer informatie nodig. Op 15 december jl. hebben wij via de mail de vraag gesteld of het klopt dat dnoDoen het pand Spoorgracht Lees meer overVragen aan College aangaande huisvesting DnoDoen[…]

Start gesprek
1
Hulp nodig?
Hallo,
Kunnen wij u ergens mee van dienst zijn?