Home » Van binnen naar buiten

Van binnen naar buiten

De Stadspartij Den Helder wil voor het schrijven van haar verkiezingsprogramma de mening peilen van de inwoners. Daartoe wordt aan de leden van de partij maar ook aan (groepen van) inwoners en aan specifieke deelnemers aan het ‘maatschappelijk middenveld’ een vragenlijst voorgelegd.

In het eerste deel van de vragenlijst hebben we het over de onderwerpen onderwijs, werkgelegenheid, en inkomen. Deze hangen nauw samen met elkaar en met de economische situatie van Den Helder. Maar ook met de zorgverlening aan ouderen, zieken en hulpbehoevenden. Wat direct weer met inkomen te maken heeft.

Het volgende deel gaat over uw woon- en werkomgeving. Woont u (werkt u) veilig? Is er voldoende mogelijkheid voor verschillende groepen mensen om in uw omgeving te wonen? Dan vragen we: Bent u tevreden over wat er allemaal te doen is in Den Helder op het gebied van sport, cultuur en ontspanning? Want een aantrekkelijke stad voor inwoners is ook een aantrekkelijke stad voor toeristen. Een aantrekkelijke stad voor toeristen is weer goed voor de economie. Werkgelegenheid trekt werkgelegenheid aan. Alles heeft immers met elkaar te maken.

Op alle bovenstaande onderwerpen kan de gemeente invloed uitoefenen.
Het derde deel gaat dan ook over datgene waarvoor een gemeente zorg moet dragen. Dit kan alleen wanneer de uitvoerende ambtenaren dicht bij de inwoners staan. Alle voorzieningen en de inrichting van de stad in al haar facetten is een zaak van de gemeente. En de gemeente: dat bent u ook.

Met deze vragenlijst gaat de Stadspartij van binnen naar buiten (naar de inwoners van de stad). Met de antwoorden gaat zij weer van buiten naar binnen (naar de gemeente).

Wij streven naar gelukkige inwoners. Want zij zijn ambassadeur voor onze mooie stad. En als onze inwoners gelukkig zijn, kan dat op sociaal vlak veel opleveren. Heeft u vragen, mail naar:  vragenlijst@spdh.nl

http://www.denhelderactueel.nl/2017/10/stadspartij-wil-input-verkiezingsprogramma/