Het bestuur

Voorzitter
Penningmeester

Nico van Delft

Secretaris

Dolf Salverda

Bestuurslid alg.

Ad

Ad Riekwel