Home » Bestemming Stationslocatie

Bestemming Stationslocatie

De Stadspartij Den Helder heeft zich altijd verzet tegen de bouw van een nieuw stadhuis in het stationsgebied zoals dat was opgenomen in het meest recente bestemmingsplan. Middels een in 2014 door de gemeenteraad aangenomen motie was de bouw feitelijk al van de baan. Vrijdag 16 januari j.l. heeft de Raad van State het bestemmingsplan Stationsgebied nietig verklaard. Een bestemmingsplan heeft een geldigheidsduur van tien jaar. Binnen deze termijn zal het niet mogelijk zijn het bestemmingsplan uit te voeren, zo oordeelt de Raad van State.

Het college heeft reeds aangekondigd eerst met een hernieuwde visie op het gebied te komen, in samenspraak met de gemeenteraad, omwonenden en belanghebbenden. Volgende stap is een nieuw bestemmingsplan. De Stadspartij Den Helder zal zich daarbij blijven inzetten voor het stationsgebied. Het is immers de entree van de stad en dient het belang van alle inwoners van onze mooie gemeente.