Afgelopen raadsvergadering 19 maart 2019

Aan het begin van de vergadering stond de voorzitter even stil bij de gebeurtenissen in Utrecht van vandaag en bij het overlijden van dhr. Antonius (Ton) Theodorus Cornelis Maria Nijpels, oud gemeenteraadslid van april 1998 tot maart 2006 voor AOV/Unie55+ en werd er een minuut stilte gehouden. Mevrouw van Driesten (Seniorenpartij) heeft zich afgemeld. Tijdens Lees meer overAfgelopen raadsvergadering 19 maart 2019[…]

Problematiek rondom kamerverhuur en huisjesmelkers in de wijken

Vanuit de Stadspartij hebben Dolf Salverda, Harrie van Dongen en Frans Klut van D66 afgelopen week een goed gesprek gehad met wethouder Keur omtrent de ervaren problematiek rondom huisvesting. Duidelijk is dat de kamer verhuur verordening niet meer voldoet en zal moeten worden aangepast. Onderwerpen als,  waar kan dit wel en waar zou je het Lees meer overProblematiek rondom kamerverhuur en huisjesmelkers in de wijken[…]

Stadhuis op Willemsoord.

Wij hebben tijdens de commissievergadering van woensdag 6 februari gezegd dat we dit voorstel terug zouden nemen naar de fractie. Tijdens een goed bezochte fractievergadering, afgelopen donderdag hebben we alle argumenten nog één keer de revue laten passeren. Het feit dat we meerdere vliegen in één klap gaan slaan gaf de doorslag omdat er op Lees meer overStadhuis op Willemsoord.[…]

Antwoorden op vragen over openstelling nachtopvang dnoDoen

Op 5 oktober hebben wij het college een aantal vragen gesteld over openstelling nachtopvang dnoDoen. Reactie van het college; De proef met de verruiming van de openingstijden bij dnoDoen heeft goed gewerkt Er is goed gebruik van gemaakt. Er was meer ruimte voor normalisering, persoonlijke verzorging en motivering voor doorstroom. Er was minder overlast op straat en Lees meer overAntwoorden op vragen over openstelling nachtopvang dnoDoen[…]

Raadsvergadering 7 november 2018

Aan het begin van de vergadering stond de voorzitter even stil bij de verjaardag van het raadslid voor Gemeente Belangen (GB) Mevr. Nancy List. Verder gaf de voorzitter aan dat mochten er amendementen of moties in stemming komen over het vogelasiel of over het Community College de raadsleden Ilse Kootkar (SenP/Vogelasiel) en Marije Boessenkool (GL/Community Lees meer overRaadsvergadering 7 november 2018[…]