Antwoorden op vragen over openstelling nachtopvang dnoDoen

Op 5 oktober hebben wij het college een aantal vragen gesteld over openstelling nachtopvang dnoDoen. Reactie van het college; De proef met de verruiming van de openingstijden bij dnoDoen heeft goed gewerkt Er is goed gebruik van gemaakt. Er was meer ruimte voor normalisering, persoonlijke verzorging en motivering voor doorstroom. Er was minder overlast op straat en Lees meer overAntwoorden op vragen over openstelling nachtopvang dnoDoen[…]

Raadsvergadering 7 november 2018

Aan het begin van de vergadering stond de voorzitter even stil bij de verjaardag van het raadslid voor Gemeente Belangen (GB) Mevr. Nancy List. Verder gaf de voorzitter aan dat mochten er amendementen of moties in stemming komen over het vogelasiel of over het Community College de raadsleden Ilse Kootkar (SenP/Vogelasiel) en Marije Boessenkool (GL/Community Lees meer overRaadsvergadering 7 november 2018[…]

Werkbezoek Stichting Kinderopvang Den Helder

Op donderdag 27 september 2018 hebben Suzanne Wisgerhof en ikzelf in het hoofdkantoor van SKDH een werkbezoek gehad met de bestuurders van de Stichting Kinderopvang. Er werden een drietal interactieve presentaties gegeven over o.a. het doel van SKDH maar ook van 4YoungTalent en de ingeslagen weg naar de toekomst. Tevens was er de mogelijkheid om Lees meer overWerkbezoek Stichting Kinderopvang Den Helder[…]

Vragen Stadspartij aan college aangaande straling antennes mobiele telefonie

Ons bereiken signalen dat de mast in de nabijheid van Station Zuid (Landmetersweg) verhoogd is en dat er antennes bijgeplaatst zijn. Er is onrust in deze buurt over het fenomeen straling en de invloeden op de gezondheid onder bewoners in de omgeving van deze mast. Gemeenten beoordelen nu of ergens een nieuwe zendmast mag komen. Lees meer overVragen Stadspartij aan college aangaande straling antennes mobiele telefonie[…]

Raadsvergadering 15 oktober 2018

Omdat tijdens de vorige raadsvergadering de stemmen staakten bij een amendement van GL over het voorstel tot het vaststellen van het reglement over werkzaamheden en vergaderingen van de raad werd het amendement wederom in stemming gebracht; dit werd met een krappe meerderheid verworpen, waarna het voorstel met algemene stemmen unaniem werd aangenomen. Tijdens de raadsvergadering Lees meer overRaadsvergadering 15 oktober 2018[…]

Op bezoek bij NoordWest Ziekenhuis Den Helder

Op woensdag 19 september 2018 hebben Harrie van Dongen, Dolf Salverda en ikzelf de informatiebijeenkomst van het NoordWest Ziekenhuis bijgewoond. De bijeenkomst vond plaats om 18:00 uur in de Zuster Kueterzaal in het ziekenhuis. De aanwezigen bestonden uit vier wethouders, de raadsgriffier, diverse raads- en commissieleden van diverse partijen en personeel van NoordWest (+/- 36 Lees meer overOp bezoek bij NoordWest Ziekenhuis Den Helder[…]

Vragen Stadspartij aangaande nachtopvang dnoDoen

Nu het weer verwachtbaar minder zal worden, en de dagen weer korter, is het tijd om aandacht te vragen voor de nachtopvang bij dnoDoen. Omdat er in de voorgaande jaren door de late openingstijd veel overlast is ervaren in de directe buurt, maar bv. ook in de bibliotheek door potentiële cliënte van de nachtopvang is Lees meer overVragen Stadspartij aangaande nachtopvang dnoDoen[…]

Raadsvergadering 24 september 2018

Aan het begin van de vergadering stond de voorzitter even stil bij het overlijden van dhr. Roelof Marten (Roel) Laning, oud gemeenteraadslid en wethouder voor het CDA en werd er een minuut stilte gehouden. De raadsvergadering stond o.a. in het teken van de installatie van 7 nieuwe raadsleden (VVD/PVDA/BB/CU/GB/Sen. P en SPDH) en benoemingen voor Lees meer overRaadsvergadering 24 september 2018[…]