Raadsvergadering 15 oktober 2018

Omdat tijdens de vorige raadsvergadering de stemmen staakten bij een amendement van GL over het voorstel tot het vaststellen van het reglement over werkzaamheden en vergaderingen van de raad werd het amendement wederom in stemming gebracht; dit werd met een krappe meerderheid verworpen, waarna het voorstel met algemene stemmen unaniem werd aangenomen. Tijdens de raadsvergadering Lees meer overRaadsvergadering 15 oktober 2018[…]

Op bezoek bij NoordWest Ziekenhuis Den Helder

Op woensdag 19 september 2018 hebben Harrie van Dongen, Dolf Salverda en ikzelf de informatiebijeenkomst van het NoordWest Ziekenhuis bijgewoond. De bijeenkomst vond plaats om 18:00 uur in de Zuster Kueterzaal in het ziekenhuis. De aanwezigen bestonden uit vier wethouders, de raadsgriffier, diverse raads- en commissieleden van diverse partijen en personeel van NoordWest (+/- 36 Lees meer overOp bezoek bij NoordWest Ziekenhuis Den Helder[…]

Vragen Stadspartij aangaande nachtopvang dnoDoen

Nu het weer verwachtbaar minder zal worden, en de dagen weer korter, is het tijd om aandacht te vragen voor de nachtopvang bij dnoDoen. Omdat er in de voorgaande jaren door de late openingstijd veel overlast is ervaren in de directe buurt, maar bv. ook in de bibliotheek door potentiële cliënte van de nachtopvang is Lees meer overVragen Stadspartij aangaande nachtopvang dnoDoen[…]

Raadsvergadering 24 september 2018

Aan het begin van de vergadering stond de voorzitter even stil bij het overlijden van dhr. Roelof Marten (Roel) Laning, oud gemeenteraadslid en wethouder voor het CDA en werd er een minuut stilte gehouden. De raadsvergadering stond o.a. in het teken van de installatie van 7 nieuwe raadsleden (VVD/PVDA/BB/CU/GB/Sen. P en SPDH) en benoemingen voor Lees meer overRaadsvergadering 24 september 2018[…]

Kapitein en stuurman houden koers

De Stadspartij verdeelt het leiderschap over de twee raadsleden. Harrie van Dongen treedt de eerste twee jaar naar buiten toe op als fractievoorzitter. Suzanne Wisgerhof leidt de fractie achter de schermen. Van Dongen vertelt waarom voor deze constructie is gekozen: ,,We zitten maar met z’n tweeën. Het is een hoop werk. Suzanne is nieuw. Ik Lees meer overKapitein en stuurman houden koers[…]

Vragen aangaande verkeersproblematiek

Het overgrote deel van de kinderen die naar het bijzonder onderwijs gaan in Den Helder wordt door de ouders met de auto naar school gebracht en gehaald. Een klein deel daarvan wordt met busjes van een vervoersbedrijf van en naar huis vervoerd, waarbij de chauffeur de verantwoordelijkheid draagt voor deze kinderen. Door de verkeersdrukte bij Lees meer overVragen aangaande verkeersproblematiek[…]

Scholing wordt duur (Vragen van Stadspartij Den Helder aan het college)

Vandaag 14 september 2018 stond er in het NHD een stukje over een hulpfonds voor meer steun aan ouders. Het ging onder andere over leermiddelen  zoals een laptop of Ipad. Dit triggerde de Stadspartij Den Helder om het college vragen te stellen over het al dan niet verplicht moeten aanschaffen van een Laptop of Ipad Lees meer overScholing wordt duur (Vragen van Stadspartij Den Helder aan het college)[…]

Gemeente gaat werk maken van Tiny Forrests

In antwoord op vragen van Raadslid Suzanne Wisgerhof namens de Stadspartij Den Helder gaat onze gemeente de komende 3 jaar werk maken van de aanleg van minibossen en hebben zij zich aangemeld bij IVN Natuureducatie. Schriftelijke vragen SPDH over Tiny Forest Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Stadspartij betreffende IVN zoekt gemeenten Lees meer overGemeente gaat werk maken van Tiny Forrests[…]

Nieuw raadslid na het reces

Voor het reces is Pieter Kos door onze Partij voorgedragen voor een wethouderspost, welke hij heeft aanvaard. Er zijn niet gelijk nieuwe raadsleden beëdigd. Harrie van Dongen zal Pieter Kos opvolgen om het raadslidmaatschap te vervullen. De fractie van de Stadspartij zal dan bestaan uit de raadsleden Suzanne Wisgerhof en Harrie van Dongen en de Lees meer overNieuw raadslid na het reces[…]

Bestuurswisselingen Stadspartij

Ruud Wegman nieuwe voorzitter Stadspartij Het bestuur is volgens een aflossingsrooster ververst.  Nico van Delft kon volgens het aflossingsrooster blijven zitten en gaf als waarnemend voorzitter de hamer over aan Ruud Wegman. Ook de heer Jan Koorn  is nieuw toegetreden tot het bestuur. Hij is de opvolger van Rob van Putten. Willem Sloot en Dolf Salverda zijn Lees meer overBestuurswisselingen Stadspartij[…]