Home » Antwoorden College op onze vragen over herziening uitkering gemeentefonds

Antwoorden College op onze vragen over herziening uitkering gemeentefonds

De VNG en Binnenlandsbestuur.nl berichtte op hun site over de herijking van het gemeentefonds. Wat vooral nadelige effecten op de uitkering richting kleinere gemeenten veroorzaakt. Het Sociaal Domein en vooral de clusters WMO en Jeugd dragen flink bij tot grote verschillen tussen grote en kleinere gemeenten. De herijking van het gemeentefonds kan voor Den Helder financieel negatief uit pakken op het gebied van WMO en Jeugd. Wij maken ons dus grote zorgen over de komende verdeling van het gemeentefonds. De nieuwe verdeling van het gemeentefonds zou aanvankelijk ingaan op 1 januari 2021. De datum is echter een jaar uitgesteld om aanvullende berekeningen uit te voeren. Eerdere modellen resulteerden in (te) grote verschillen met de huidige verdeling van het rijksgeld. Met name kleine en middelgrote gemeenten zoals Den Helder gingen er daarin financieel op achteruit, terwijl het geld nu al een probleem is. De problematiek is divers en het water staat aan de lippen bij Den Helder en diverse gemeenten. Laten we hopen dat de uiteindelijke toedeling van het fonds, geënt is op de daadwerkelijke problematiek

Lees hier de antwoorden van het college op onze vragen:
2021-007864 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Stadspartij betreffende Beantwoording vragen fractie Stadspartij herijking gemeentefonds