Home » Een aanpak voor aan- en afvoer van TESO verkeer

Een aanpak voor aan- en afvoer van TESO verkeer

Met het in de vaart brengen van de nieuwe Texelstroom wordt de verkeerslast voor Den Helder nog groter.

Kerncijfers:
Texelstroom vervoert per keer maximaal 350 auto’s. De “Dokter Wagemaker” vervoert per keer maximaal 290 auto’s

Het probleem ontstaat bij het lossen van de boten en het afvoeren van de auto’s door Den Helder.
Bij een gemiddelde autolengte van 4 m wordt in een stilstaande file gerekend met 5m lengte per auto.
De file die ontstaat bij stilstaan vanaf de nieuwe Texelstroom is dan 1,75 km. In rijdende filevorm loopt dit op tot ruim 3 km.
Voor de dokter Wagemaker is dit respectievelijk 1,45 km en ruim 2,5 km.

Wat kan een oplossing zijn?

Het op- en afstelterrein moet gewijzigd worden.
Er moet meer plaats komen voor de auto’s die van de boot komen en minder voor die de boot op gaan.
Dit is te verwezenlijken op het terrein bij de dijk dat daar nu ook voor gebruikt wordt.
Door gebruik te maken op hoogtij dagen van de weg tussen de Kanaalweg en de dijk als opstelterrein naar de boot, zoals dat vroeger ook gebeurde.
Ruimte onder de dijk 1 km. Bij een dubbele rij kun je daar 400 auto’s kwijt. Die naar Texel moeten.
Bij wijziging  van het op- en afstelterrein kun je op het afstelterrein 5 banen creëren van 400 m waar je de complete autostroom van de  Texelstroom kwijt kunt. Vervolgens kun je mondjesmaat de auto’s door de stad leiden. Voorwaarde is dat na een half uur alle auto’s weg zijn zodat een nieuwe lading gelost kan worden.

Overleg zal op zeer korte termijn gevoerd moeten worden met de Provincie, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap en de TESO.
De Stadspartij Den helder vindt: laten wij gaan denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden willen wij Den Helder mobiel houden.

De oplossing zoals hier boven geschetst, kan snel en zonder veel geld uitgevoerd worden. De infrastructuur ligt er. Het moet allen wat anders ingevuld worden.