Werkbezoek Zeestad CV/BV

Afgelopen woensdag hebben een afvaardiging van de fracties van de Helderse gemeenteraad, waaronder ook de Stadspartij, een werkbezoek gebracht aan Zeestad bij Fort Westoever.

Dit werkbezoek was vooral bedoeld om in gesprek te gaan met de ontwikkelings- en uitvoeringsorganisatie Zeestad over met name het verbeteren van participatie bij projecten.

Allereerst gaf de directeur van Zeestad, Marichel Weel, een korte presentatie over de geschiedenis, looptijd en einddatum en werkwijze van de organisatie.

Hierna was er gelegenheid tot het stellen van “vragen die ik altijd al wilde stellen, maar nooit durfde”.

Na de pauze werden de aanwezigen in drie groepen opgedeeld om zich te buigen over twee interessante stellingen, te weten:

1) Wanneer is participatie volgens u een succes en

2) Hoe moet participatie zich verhouden tot uw rol als raadslid

Hier werd door alle aanwezigen stevig over geargumenteerd en leidde tot veel oppikpunten.

Wij kunnen terugkijken op een bijzonder geslaagd werkbezoek op een fantastische locatie.

Frank Loman