Vragen aan Helders college over Streepjesberg

Den Helder, 3 september 2022

Schriftelijke vragen (artikel 36 Rvo) aan het college van burgemeester en wethouders van Den Helder

Op donderdag 1 september jl. bereikte ons, via de pers, het nieuws dat “er ruimte is in stadsdeel Nieuw-Den Helder en dat die ruimte best gebruikt kan worden voor woningbouw”. Dit had de heer Edzo Bindels van stedelijk ontwerpbureau West 8 woensdagavond 31 augustus bekend gemaakt tijdens een bewonersbijeenkomst in het wijkhuis.

De heer Bindels doelt hierbij op sportcomplex de Streepjesberg waar F.C. Den Helder al jaren gehuisvest is. Hij benadrukt dat het een visie is en geen plan, maar het leed is al geschied. Onrust alom. Bij de bewoners, de sportvereniging, de leden enz….

De inkt van het coalitieakkoord was nog niet droog, of we jagen onze inwoners alweer in de gordijnen. U zult begrijpen dat met deze manier van werken het vertrouwen in de gemeente en de politiek alleen maar verder zal afnemen, temeer nog omdat raadsleden geen antwoord kunnen geven op vragen hierover. Om de onnodige verontrusting bij betrokken partijen in het vervolg te voorkomen, hebben wij de hierna volgende vragen voor u:

  • Kunt u ons uitleggen wie de regie heeft in dit proces?
  • Kunt u aangeven wie bepaalt dat een visie zoals deze kan worden gepresenteerd en aan wie qua volgordelijkheid?
  • Kunt u aangeven in hoeverre er afstemming met de wethouders is geweest over deze visie?
  • Kunt u aangeven of, en zo ja welke afspraken hieromtrent zijn gemaakt met stedelijk ontwerpbureau West 8?
  • Zijn deze afspraken er niet, bent u bereid deze te maken om verdere onrust in de toekomst te voorkomen?
  • Kunt u aangeven in hoeverre betrokkenen vooraf zijn geïnformeerd over deze visie?
  • Bent u het met ons eens dat je vooraf overeenstemming zou moeten hebben met de raad over in ieder geval de richting waarin men denkt, alvorens zo’n visie in het openbaar kan worden gepresenteerd?
  • Bent u het met ons eens dat deze manier van werken wederom onnodig veel negatieve publiciteit heeft opgeleverd, waardoor het vertrouwen in ons als politiek zeker niet zal zijn verbeterd?


Namens de fractie van de Stadspartij Den Helder,

Nadine Gatowinas

Harrie van Dongen