Nieuwe coalitie Den Helder

Den Helder – Financiën gaat naar de Stadspartij (Pieter Kos), voor meer informatie 
Lees het coalitieakkoord.

VVD – Petra Bais: Ruimtelijke ordening, wonen, gebiedsontwikkeling openbare ruimte, ONS (Julianadorp), Tillenhof (Huisduinen), Station- Zuid

CDA – Fotigui Camara: Arbeidsmarkt, sport, cultuur en erfgoed, evenementen, jongerenparticipatie, toerisme, Helders Perspectief

PVDA – Peter de Vrij: Wmo, volksgezondheid, armoede, integratie, jeugdzorg, wijkgericht werken, kwetsbare wijken

Stadspartij – Pieter Kos: Onderwijs, participatiewet & Sociale Dienst, financiën, jeugdzorg

Beter voor Den Helder / Seniorenpartij – Michiel Wouters: Ontwikkeling Stadspark, Willemsoord, Zeestad 2.0, projectontwikkeling Bijlweg, Spoorhaven, Dijkzone, Omgevingsvisie lange termijn, horeca en detailhandel, P&O, Juridische zaken & vergunningen, HVC

D66 – Chris de Koning: Duurzaamheid, ambassadeurschap Brussel/Den Haag, maritiem cluster, haven

GroenLinks – Tessa Augustijn: Mobiliteit (verkeer en vervoer), HUB transferium, economie, coördinerend wethouder inclusie, bestuurlijke vernieuwing, communicatie