Negen partijen opnieuw om formatietafel, inclusief D66 en GroenLinks

Formateurs verwachten begin juli een akkoord

Van Regio Noorkop.nl

Den Helder – De formateurs Huibers en Boelema Robertus hebben de besprekingen om te komen tot een nieuw coalitieakkoord woensdagavond voortgezet met maar liefst negen partijen, zo melden ze in een persbericht. Naast de bestaande zeven partijen die al aan tafel zaten, zijn ook D66 en GroenLinks bij de onderhandelingstafel aangeschoven.

Die zeven waren Beter voor Den Helder, CDA, VVD, Seniorenpartij, PvdA, Stadspartij en ChristenUnie, de voormalige coalitie dus. “Uit diverse gesprekken de laatste weken is bevestigd dat ook GroenLinks en D66 stabiele en betrouwbare partners zijn, die willen bijdragen aan de gewenste verbreding van de bestuurlijke basis in Den Helder”, aldus de formateurs. Zij zijn zeer verheugd met deze ontwikkeling. De eerstkomende weken zal in hoog tempo aan de inhoud van een nieuw akkoord worden gewerkt. Daarbij zouden partijen vanwege inhoudelijke verschillen van mening nog kunnen afhaken.

De formateurs verwachten dat het desalniettemin mogelijk moet zijn om begin juli het formatieproces af te ronden.