Algemene beschouwing op begroting 2023 Den Helder

Op 26 okt 2022 vond de raadsvergadering plaats over de begroting van volgend jaar. De vergadering is na de algemene beschouwingen en de reactie van het college geschorst en gaat op 2 nov verder.

De Algemene beschouwingen 2022 zijn hier te lezen