maart 17, 2022

Gemeenteraadsvierkiezingen
Dolf Salverda

Wij bedanken u

De Stadspartij dankt haar kiezers, voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij gaan de komende 4 jaar samen met u aan de slag, nogmaals bedanktTevens

Lees verder >