Vragen aan College over Sportfederatie

In de laatste brief van de sportfederatie en het daarop volgende krantenartikel wordt
duidelijk dat de verhoudingen tussen wethouder de Vrij en de sportfederatie verre
van optimaal is en dat er weinig verbetering lijkt op te treden. Waar een en ander is
ontspoort en wie daar debet aan is is wat ons betreft niet zo heel belangrijk. Beide
partijen hoeven elkaar niet aardig te gaan vinden, maar er moet wel op een
volwassen manier met elkaar overlegd mogelijk zijn lijkt ons.

Klik om toegang te krijgen tot 2021-26-nov-Vragen-aan-college-over-overleg-met-Sportfederatie.pdf