Vragen aan college over invloed corona op zwemdiploma’s voor kinderen

Per 28 november zijn er nieuwe Corona maatregelen van kracht. Deze regels gelden voor sport,
sportlessen en ook voor de zwemlessen.
Vanuit het OMT wordt het belang van het kind als zwaarwegend aangemerkt en dat het belangrijk is dat kinderen goed onderricht en voldoende ontspanning krijgen. Vanaf 28 november moeten de zwembaden elke dag om 17.00 uur sluiten. Dit betekent dat naar schatting een paar honderd kinderen in Den Helder geen zwemlessen kunnen volgen. Tevens zullen de wachttijden voor zwemles nog meer oplopen waardoor de gevolgen nog langer merkbaar zullen zijn.
Deze zomer zullen veel kinderen weer geen diploma kunnen behalen, waarbij de gevolgen mogelijk ernstig kunnen zijn. 

Volg deze link: