Puntentelling Woningstichting

Vandaag 23 februari 2021 – De stadspartij Den Helder heeft enige tijd geleden aandacht gevraagd aan het college voor deze problematiek.
Het in mindering brengen van punten op basis van je leeftijd neigt naar leeftijdsdiscriminatie en zorgt er in ieder geval voor dat de woningmarkt in Den Helder redelijk op slot zit v.w.b. de doorstroming van de goedkopere starterswoningen. Senioren die hun woning willen verkopen kunnen dat niet omdat ze moeilijk aan een huurwoning kunnen komen en blijven zitten waar ze zitten, waardoor het voor jongeren lastig blijft om een betaalbare koopwoning te bemachtigen. NHD – Regio pagina 6&7