Onze kijk op de “1e verkenning transitievisie warmte”.

In de commissie Stadsontwikkeling en -Beheer (SOB) van 3 maart2021 stond de eerste verkenning Transitievisie Warmte op de agenda.

Op 9 juni 2020 heeft het college het plan van aanpak Transitievisie Warmte vastgesteld. Op 30 juni heeft de Raad de motie “waterstof” aangenomen, omdat wij denken dat waterstof een waardevolle aanvulling kan zijn binnen deze gehele energietransitie.

Omdat wij als Stadspartij ons al langere tijd zorgen maken over de uiteindelijke consequenties van deze hele transitie voor de inwoners van Den Helder, hebben wij vooraf aan de commissie onze eerste vragen ingediend m.b.t. het te volgen proces. De vragen zijn keurig vooraf aan de commissievergadering  beantwoord door de organisatie.

Lees hier het hele document met onze vragen en de antwoorden hierop