Motie “kleine werf” aangenomen tijdens raadsvergadering 25 mei

De wethouder heeft deze motie graag willen  overnemen. We hebben hem in stemming genomen en hij is unaniem gesteund.
Hetgeen betekent dat er deze raadsperiode geen overeenkomsten worden getekend met welke projectontwikkelaar dan ook.
Motie SPDH kleine werf 25 mei 2021
Lees ook: https://www.regionoordkop.nl/