Motie Jongerenpunt heeft het gehaald

Gisteren 7 juli heeft de Stadspartij Den Helder samen met de fractie van D66 een motie ingediend inzake intensivering activiteiten van het jongerenpunt op Willemsoord. Wij zijn blij dat de motie is aangenomen. Het jongerenpunt biedt deskundige ondersteuning aan jongeren op diverse terreinen. Met deze motie zorgen wij  dat er in ieder geval t/m 2025 een structurele bijdragen is gegarandeerd.