Antwoorden door college op schriftelijke vragen waren abusievelijk onvolledig.

De Stadspartij Den Helder had vragen gesteld op basis van signalen vanuit de Visbuurt,  over de mogelijke vestiging van de Stichting Beacura aan de Spoorgracht.

In het Noord-Hollands Dagblad van 02/02/2021 stelt de stichting Beacura in reactie op onze vragen, helemaal geen plannen te hebben om zich in het pand aan de Spoorgracht in de Visbuurt te gaan vestigen, sterker nog, Priscilla Gerard van de stichting Beacura noemde het zelfs “baarlijke nonsens”, terwijl het nu toch bewaarheid blijkt te worden. Jammer dat de stichting Beacura niet gewoon openheid van zaken naar de bewoners van de Visbuurt heeft willen geven, want wij stellen de vragen immers namens hun.

De beantwoording door het college op onze vragen maken helder dat wij abusievelijk onvolledige informatie hebben gekregen.

Daarom stellen wij opnieuw vragen:
reactie op beantwoording vragen visbuurt