Home » 2021 een nieuwjaar met nieuwe kansen

2021 een nieuwjaar met nieuwe kansen

Hallo mensen,

Ik had graag met u allen bij elkaar willen komen om het nieuwe jaar in te luiden, helaas door Corona onmogelijk gemaakt.

Daarom heb ik voor deze wijze gekozen, om het woord tot u te richten.

Ondanks dat we het afgelopen jaar door zoom, whatsapp en mail, sporadisch fysiek bijeen waren, ben ik trots op wat we bereikt hebben, veel punten van ons verkiezingsprogramma hebben verwezenlijkt, en nieuwe initiatieven zijn gestart.
Daar ben ik iedereen dankbaar voor, en vervuld mij met trots.

In het aankomend jaar, gaan we gestaag door met waar we goed in zijn. Luisteren naar onze inwoners, tot uitvoering brengen van de ingang gezette initiatieven zoals wijkbezoeken en terug koppeling en aanbieden van onze bevindingen, en monitoring van ons ingediende rapporten.
Op het vuilruimen wordt heel positief gereageerd.

Na volgend jaar komen de verkiezingen er weer aan. Dus aankomend jaar nog een hoop te doen, nieuwe voorzitter kiezen, op de ALV. Er komen ook nog bijzondere ALV’s. We inventariseren, wie er allemaal op de kandidaten lijst komt en kiezen een kandidatencommissie die de  kandidatenlijst kan opstellen, zetten stappen benodigd voor het aanmelden Stadspartij enz. Maar ik zie vol vertrouwen de toekomst tegemoet, met onze sterke fractie, met zeer gemotiveerde leden, die allen hun schouders eronder zetten. Onze trouwe achterban, die ons in voor en tegenspoed altijd heeft gesteund.

Dus de aankomende periode zal misschien hectisch, druk zijn en volle agenda’s opleveren, maar uit eindelijk hopelijk tot goede resultaten leiden.

Het bestuur en fractie  wenst u veel succes, gezondheid en geluk toe in het aankomende jaar. En hoop u snel weer in het echt te kunnen ontmoeten.

Hou vol, blijf sterk en blijf veilig..

Namens bestuur en de fractie,

Stadspartij Den Helder.