Stadhuis op Willemsoord.

Wij hebben tijdens de commissievergadering van woensdag 6 februari gezegd dat we dit voorstel terug zouden nemen naar de fractie. Tijdens een goed bezochte fractievergadering, afgelopen donderdag hebben we alle argumenten nog één keer de revue laten passeren. Het feit dat we meerdere vliegen in één klap gaan slaan gaf de doorslag omdat er op meerdere fronten stappen gemaakt gaan worden, o.a door de provincie.

De wethouder gaf tijdens de commissievergadering namens het college het volgende aan: de bereikbaarheid van dit deel van de stad wordt aangepakt, Het parkeren wordt opgelost en overleg met alle betrokken partijen gaat gevoerd worden. Ook de provincie wordt betrokken aangaande de infrastructuur rondom het gebied.

Het gebied Willemsoord wordt gerevitaliseerd.

Dit alles getuigt van de wil van ons college om dit tot een goed einde te brengen. De Stadspartij Den Helder is van mening dat we dit college in hun ambitieuze en omvangrijke plan moeten steunen. Het is een plan wat zich gaandeweg zal ontvouwen en van Willemsoord een levendiger stadsdeel zal maken. Dit is ook wat wij willen. Daarom kunnen we, alles beschouwd, positief reageren op dit voorstel. Wij willen en zullen actief blijven meedenken.

Nu, en in de toekomst.