Problematiek rondom kamerverhuur en huisjesmelkers in de wijken

Vanuit de Stadspartij hebben Dolf Salverda, Harrie van Dongen en Frans Klut van D66 afgelopen week een goed gesprek gehad met wethouder Keur omtrent de ervaren problematiek rondom huisvesting.

Duidelijk is dat de kamer verhuur verordening niet meer voldoet en zal moeten worden aangepast. Onderwerpen als,  waar kan dit wel en waar zou je het niet moeten willen hebben, wie is er verantwoordelijk en wie is er uiteindelijk aanspreekbaar bij overlast, en hoe gaan we om met parkeeroverlast zijn hier besproken. Wij zijn blij dat de wethouder net als ons geen voorstander is van incidentenpolitiek, maar naar structurele oplossingen wil zoeken. Voor wat betreft deze problematiek is de ambtelijke organisatie al volop bezig om een totaaloverzicht te maken van deze problematiek. Wat hieruit naar voren komt is ons nog niet bekent, maar misschien komt hier wel uit dat bv. de Visbuurt gezien de gesignaleerde problematiek wel een heel eigen aanpak lijkt te vergen dan andere wijken. Uiteindelijk zal het moeten lijden tot een soort van vlekkenplan waaruit de problematiek zichtbaar wordt en kunnen we daar waar nodig ruimte voor maatwerk maken. Wat de Stadspartij betreft vraagt de verordening om benodigde aanpassingen, omdat je op basis van een geactualiseerde verordening de mogelijkheid hebt tot handhaving. Als het goed is zal er medio Mei een voorstel komen naar de gemeenteraad.