Participatie app is geen vervanger voor referenda

Door vanaf het begin mensen te informeren o.a. via deze app kan iedereen op de hoogte van een onderwerp wat speelt in onze gemeente

Mensen mee laten doen? Het kan met de Participatie-app. De Participatie-app is speciaal ontwikkeld voor situaties waarin het betrekken van inwoners ingewikkeld is. De app stelt u in staat betrokken gebruikers te betrekken als deze betrokken willen worden. Het is een generieke app, zodat het voor iedere afnemer interessant is. U kunt de app gebruiken als gemeente die de inwoner wil betrekken bij een bepaald thema.

Nog enige verdere uitleg hieronder n.a.v. vragen van iemand

 1. Welk status wilt U deze APP geven?
  uitsluitend participatie;
  B. raadgevend;
  C. bindend.
  Antwoord:
  De app is geen vervanger van een referendum maar kan de aanvraag voor een referendum voorkomen Door mensen te laten participeren. Dus het antwoord is: A uitsluitend participatie
 2. Hoe wilt U de vraagstelling invullen
  Antwoord:
  – Een goede vraag is belangrijk. Per vraag kan aangegeven worden wie de afzender (bestuurder, raadslid, etc.) is. Zo weet iedereen wie de vraag stelt. Bij de stelling of vraag kan een toelichting worden gegeven. Dit kan tot maximaal 8000 tekens. Hiermee kan de gebruiker de kennis tot zich nemen die hij nodig heeft om zijn mening te vormen.
  – Via het dashboard kunnen beheerders vragen voorleggen aan verschillende groepen mensen. Gebruikers kunnen worden ingedeeld in meerdere groepen. Vraagstukken kunnen aan meerdere groepen worden voorgelegd.
 1. Een onderwerp en/of gekoppeld aan meerdere onderwerpen.
  Antwoord:
  In één oogopslag overzicht van de stellingen/vragen die voorliggen. Daarnaast kan de gebruiker de vragen of stellingen uitvragen op groepsniveau en op datum. De gebruiker kan een menu aanklikken met overzicht van groepen, vragen, gegevens en beheerders van de app (zo kan de gebruiker snel contact opnemen).
 1. Een onderwerp gekoppeld aan antwoorden. 
  Antwoord:
  – De gebruiker ziet de afzender van de stelling (de afzender kan bij iedere vraag/stelling aangepast worden waardoor de app door verschillende personen, afdelingen te gebruiken is). Naast de afzender: de groep en de datum van uitvraag. Voorts kan de gebruiker de toelichting lezen en voor tegen of neutraal stemmen.
  – De gebruiker kan voordat hij zijn stem geeft reacties van anderen lezen (om zijn mening te scherpen) en waarderen.
  – De gebruiker kan een eigen reactie achterlaten (als hij/zij geen mening aantreft die aanspreekt). Dit kan de gebruiker met naam en toenaam doen (zo is diegene makkelijk te vinden en te betrekken bij vraagstukken) of anoniem (bepaalt de gebruiker zelf).