Vragen aan het college over overheveling van werkzaamheden Willemsoord BV naar Kampanje


Naar aanleiding van een bericht op DHA heeft de Stadspartij Den Helder de volgende vragen aan het college:

Schriftelijke vragen