Stadspartij presenteert verkiezingsprogramma ‘Mensen maken de stad’

De Stadspartij heeft zojuist het verkiezingsprogramma ‘Mensen maken de stad’ gepresenteerd. Het programma is tot stand gekomen door inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties te bevragen op wat zij belangrijk vinden voor onze gemeente.

Samen een helder verhaal
Lijsttrekker Pieter Kos kijkt verheugd terug op de totstandkoming van het verkiezingsprogramma: “Ontzettend veel inwoners hebben de kans gegrepen om samen met ons dit verhaal voor en van de stad te schrijven. Ik ben al die mensen dankbaar voor hun inzet. De Stadspartij doet heldere beloftes voor de komende jaren, die gaan we namens al die inwoners die hebben meegewerkt waarmaken, net zoals we dat de afgelopen vier jaar hebben gedaan.”

Het verkiezingsprogramma is een levend document en de Stadspartij kiest er daarom ook voor om continu met de inwoners in gesprek te blijven over zaken die inwoners bezig houden.

Onze 10 speerpunten

– Verdubbeling aantal uren huishoudelijke hulp;

– Een gunstig vestigingsklimaat voor ondernemers;

– Inspraak inwoners vanaf begin;

– 500 betaalbare woningen voor jongeren;

– Duurzame economische en toeristische activiteiten;

– Zero tolereance veiligheids­beleid voor een schone en veilige gemeente;

– Minder opvang GGZ-cliënten in de wijken;

– 500 mensen met uitkering naar werk;

– Wijk/burgerbegroting voor verbeterde leefomgeving;

– Verbeterde bereikbaarheid van Den Helder.

Alle 57 speerpunten zijn in het programma terug te vinden.