Op bezoek bij NoordWest Ziekenhuis Den Helder

Op woensdag 19 september 2018 hebben Harrie van Dongen, Dolf Salverda en ikzelf de informatiebijeenkomst van het NoordWest Ziekenhuis bijgewoond.

De bijeenkomst vond plaats om 18:00 uur in de Zuster Kueterzaal in het ziekenhuis. De aanwezigen bestonden uit vier wethouders, de raadsgriffier, diverse raads- en commissieleden van diverse partijen en personeel van NoordWest (+/- 36 personen).

Vooraf kon een ieder koffie en thee nemen en gebruik maken van een klein maar kwalitatief goed buffet (soep, saté, kroepoek en rauwkostsalade).

Jurgen Sernee (Lid van de Raad van Bestuur) opende de presentatie en schetste het verloop van de avond waarna hij een korte terugblik gaf op de ontwikkelingen m.b.t. instandhouding gebouwen en installaties. Verder ging hij ook in op de planning van de verbouw van de gebouwen. Ook was er goed nieuws te melden; er zijn met Omring afspraken gemaakt m.b.t. het beschikbaar stellen van bedden in het ziekenhuis. De klinische longgeneeskunde is terug en vanaf oktober ook de neurochirurgische operaties.

In 2017 zijn de beschikbaarheidsghelden gerealiseerd en is het besluit tot verbouw genomen. De besachikbaarheidsgelden zijn benodigd om de verliesgevende onderdelen, zoals acute geboortezorg en acute zorg voor Den Helder te behouden. Deze gelden worden gedekt door de zorgverzekeraars en bedragen 11 miljoen euro structureel per jaar.

In 2018 is er gestart met de voorbereiding voor de verbouw en tevens een aanvang gemaakt met het ontwikkelen van een zonnepark op de Dogger (eigendom NoordWest). De vergunning en subsidie hiervoor zijn reeds geregeld.

Jerry Groenewegen (Manager Facilitair) presenteerde de resultaten van de instandhouding en vervanging van diverse kritieke installaties zoals o.a. verwarming (4 nieuwe ketels) en luchtbehandeling (units met warmte uitwisseling tussen uitgaande en binnenkomende lucht; implementatie van nieuwe brandveiligheid maatregelen en energiebesparing en CO2 reductie. De diverse installaties zijn ook gecompartimenteerd en gesegmenteerd waardoor bij uitval van een deel van de installaties dit geen gevolgen heeft voor het ziekenhuis.

De uitvoering van de instandhouding/vervanging gebeurd met een ziekenhuis in vol bedrijf en vergt veel improvisatie en overleg. Intussen is er al voor 70% gerealieerd en verwacht men afronding in derde en vierde kwartaal van 2018.

Edwin Smits (Bouwdirecteur) presenteerde de plannen voor de verbouw van de gebouwen. Uitgangspunten zijn:

  • Locatieprofiel;
  • Basisprogramma NoordWest;
  • Verbouw situatie en
  • Specifieke onderdelen, waarbij
  1. Focus ligt op de meest recente bouwdelen van het ziekenhuis (Zuid/1980 en GGZ gebouw/2000);
  2. Specifieke vraagstukken worden meegenomen;
  3. Zwaartepunt ligt op instandhouding (20 jaar) en
  4. Omvang van het ziekenhuis verkleinen (21000 m2 p.v. 32000 m2).

De doorlooptijd van de verbouwing loopt tot eind 2021 en de sloop van het schip (jaren 60) in 2022. Hierdoor onstaat er een fysieke scheiding tussen de diverse gebouwen waarbij de vrijgekomen ruimte word ingevuld door parkeerplaatsen en de nieuwe ingang van het ziekenhuis.

De laatste presentatie ging over de garantstelling en werd gepresenteerd door Jurgen Sernee. De totale investering bedraagd 60 miloen euro en omvat behalve de verbouw ook de al reeds uitgevoerde instandhouding (ongeveer de helft). De zorgverzekeraars garanderen een fors gedeelte van de investering (kapitaallasten); de rest wordt geleend bij banken. NoordWest heeft een langdurig bussinessplan uitgewerkt en is beoordeeld met een A+ status op het gebied van kredietwaardigheid. Toch word er door NoordWest aan de vier kopgemeenten een garantstelling gevraagd voor de gehele investering. NoordWest gaf wel aan dat zij probleemloos geld konden lenen en dat de garantstelling gezien wordt als een “commitment” vanuit de gemeente, echter mocht er geen garantstelling worden afgegeven dan zijn de rentekosten van de leningen beduidend hoger.

Er werden tijdens en na de presentaties diverse vragen gesteld door o.a. BVDH, D66, VVD en PVDA. De belangrijkste was de vraag over het personeel; In het verleden zijn er nogal wat vervelende berichten in diverse media verschenen over specialisten die niet in Den Helder wilden werken. NoordWest gaf aan dat dat in ieder geval. tegenwoordig zeker niet meer zo was en dat er volgens de maatschappen juist een trend is ontstaan die 180 graden is gedraaid, waardoor de specialisten behalve in Alkmaar ook graag in Den Helder willen werken.

Na de vragen werden we in gelegenheid gesteld om met een gids een rondleiding te volgen; deze ging over de kinderafdeling  op  de 3e verdieping om de vernieuwde brandveiligheid maatregelen te tonen en naar de 6e verdieping om de vernieuwde installaties te tonen.

Na de rondleidingen werd de avond om 20:00 besloten.

Al met al een goed en duidelijk verhaal.

Met dank aan Frank Loman