Invulling van gebouw 72 op Willemsoord

Maandag 22 januari dienen wij een motie in voor invulling van gebouw 72 Motie SPDH en PvdA over invulling gebouw 72 Willemsoord (bew)